zagozen8


Zbiralnik vode

Za oskrbo vode je nujno potreben zbiralnik vode. Pri pitni vodi je normalno, da priteče iz pipe, ko jo odpremo. Seveda je pa pot vode do pipe dolga. Prične se s črpanjem iz vodnih zajetij. Ta se prečrpa v vodarne, kjer imajo velik zbirni rezervoar za vodo. Lahko je tudi več manjših zbiralnikov. Od tam voda potuje preko vodovodnega omrežja do končnega uporabnika in pipe, kjer si natočimo vodo, ko jo potrebujemo.

 

Zbiralnik vode je lahko tudi vodno zajetje ali akumulacijsko jezero. To uporabljamo takrat, ko želimo zadržati večjo količino vode zaradi določenih vplivov v okolju. Z zbiranjem vode lahko preprečimo poplave na določenem območju ali pa reguliramo pretok rek na posameznem področju. Za zbiralnike se odločajo tudi določeni industrijski obrati, ki za svoje nemoteno obratovanje potrebujejo večje količine vode.

 

Nikakor pa ne smemo uporabljati zbiralnik deževnice za zbiranje pitne vode. Pitna voda bi v takem zbiralniku postala neprimerna za uživanje. Lahko jo samo uporabimo za zalivanje ali pranje avtomobilov. Pri proizvodnji pitne vode za prodajo imajo podjetja posebne cisterne, kjer je nameščen zbiralnik vode primeren za transport. Ker ni vedno mogoče proizvodne linije postavit v neposredno bližino črpališča pitne vode, se poslužujemo prevoza z omenjenimi cisternami. Tako zagotovijo, da se med transportom od črpališča do proizvodnje voda ne kontaminira ali okuži. Zbiralnik mora biti narejen iz ustreznega materiala, da se voda ne navzame vonja ali okusa, ki bi potem vplival na vodo, ki bi jo zaužili. Če bi recimo uporabili rezervoar za deževnico kot vmesno postajo med črpališčem in proizvodnjo linijo, bi bila voda neprimerna za uživanje.

 

Pri vseh zbiralnikih pitne vode je potreben stalen nadzor. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito pred morebitnimi zastrupitvami, onesnaženjem. To je že zlasti problematično v primeru večjih padavin, ker se meteorna voda lahko na črpališču  zmeša skupaj z pitno vodo. Zato je potrebno zbiralnik vode nenehno nadzirati tudi z vidika kakovosti vode. Tako preprečimo morebitne zastrupitve z vodo  pri večji populaciji ljudi.

 

Vodovodna podjetja imajo veliko odgovornost na svojih plečih. Skrbeti morajo za nemoteno oskrbo celotnega področja, ki ga pokrivajo. Skrbeti morajo za obnovo vodovodnega sistema in njegovo nadgradnjo. Skrbeti morajo za okolico črpališč, da se preko zemlje ne kontaminira podtalnica. To je zlasti pomembno v območjih obdelovalnih površin. Če bi recimo kmetje uporabili premočna gnojila ali bi po pomoti gnojilo zašlo v podtalnico in nazor ne bi tega ugotovil, bi lahko nastal velik problem.

 

Zbiralniki vode so znani že iz rimskega obdobja, kjer so celo imeli javna kopališča in WC-je. Že takrat so uporabljali vodovodni sistem, da so imeli v mestih tekočo vodo. Preko sistemov zbiralnikov so vodo speljali zelo domiselno in inovativno za tiste čase. Danes je celotni vodovodni sistem pod stalno kontrolo. Tako mreža senzorjev, tipal, krmilnih mehanizmov omogoča distribucijo od zbiralnika do končnega uporabnika. Seveda je še vedno problem sistema obraba vodovodnih cevi. Zaradi obrabe se velika količina vode pri distribuciji izgubi v sistemu. Obnova vodovodnega sistema bo izgube vode omilila. Enako kot voda kroži v naravi, morajo vodovodna podjetja krožno obnavljati obstoječe omrežje in ga sproti posodabljati.

Zbiralnik vode


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5549604000

Davčna številka: SI83326278

Cesta na Lavo 2A, 3310 Žalec

http://www.zagozen.si/si/

info@zagozen.si

T: (03) 713 14 20

F: (03) 713 14 22

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »