zagozen8


Male čistilne naprave

Na območjih kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja morajo gospodinjstva, gospodarski objekti, stanovanjski bloki in gostinski objekti zagotoviti male čistilne naprave. Te omogočajo čiščenje odpadnih voda iz pomivalnih in pralnih strojev, stranišč in kopalnic. Podjetje Zagožen d.o.o. ima za male čistilne naprave cenik, kjer so podane vse cenovne informacije za modele, ki jih nudijo.

 

Male čistilne naprave imajo različne zmogljivosti. Te se gibljejo od treh enot dalje, pa do nekaj sto enot. Enote so izražene s kratico PE. Kratica pomeni populacijski ekvivalent. Merska enota pa odraža onesnaženje, ki ga človek prispeva na dnevni bazi, ob predpostavki, da bo porabil med 200 in 300 litrov vode. Hkrati pa ustvaril enako količino odpadnih vod. Odpadne vode pa so obremenjene z maščobami, dušikovimi spojinami, mikroorganizmi, detergenti in drugimi organskimi primesmi.

 

Najbolj smiselno jih je vgraditi ob samem objektu, ki se ne more priklopiti na javno komunalno omrežje. Še zlasti je to pomembno na področju kjer je potrebno varovati pitno vodo in podtalnico. Enako velja tudi za področja, kjer bi gradnja greznic bila iz ekonomskega razloga predraga ali celo nesmotrna. Male čistilne naprave so narejene iz umetne mase. Naj bolj pogosto jih vkopljemo v tla, kjer jo zasipamo do približno 5 centimetrov od zgornjega roba. Tako postane neopazna za okolico. Pokrovi so pohodni, nekateri celo povozni. Ker se ne pričakuje mešanja vode in industrijskih odplak in dosegajo veliko stopnjo očiščenje, lahko prečiščeno vodo speljemo v naravno okolje. Lahko jo uporabimo za zalivanje vrtov in zelenic ali pranje površin. To nam pride prav še zlasti v sušnih obdobij.

 

Če primerjamo med seboj male čistilne naprave in greznice, se hitro pokažejo razlike. Za greznice cena pomeni kar velik strošek v primerjavi čistilna naprava cena. Sama izgradnja greznice je draga in zahtevna za izvedbo. Poleg tega je še ekološko sporna, ker mora zagotavljati popolno nepropustnost. Potem je tukaj še sama izgradnja, kjer mora graditelj poskrbeti za pravilno izgradnjo po veljavnih predpisih. Na določenih območjih greznice sploh niso dovoljene, oziroma so prepovedane. Ker so stroški izgradnje greznice veliki, se večina odloči za izgradnjo manjših. Seveda morajo potem upoštevati, da je potrebno praznjenje greznice izvesti tudi 10 na leto. S tem so potem povezani stroški praznjenja in odvoza, ki pa jih pri začetni gradnji zelo malo ljudi upošteva. Potem se pojavi še smrad v okolici in tako imamo več negativnih elementov za sprejem odločitve. Tako ostaja greznica najceneje samo na papirju.

 

Male čistilne naprave se organska masa, ki se  porabi za mikroorganizme in njihovo rast. Mikroorganizmi s pomočjo naravnega procesa organsko maso razgradijo v naravni produkt.

Tako je potrebno čistilne naprave očistiti samo enkrat letno, redko kdaj dvakrat letno. To bistveno zmanjša stroške. Poleg tega je voda neoporečna in na podlagi pridobljene analize lahko zaprosimo za sklep, kjer nam bo plačevanje ekološke takse za odpadno vodo oproščeno. Samo električna energija, ki jo čistilna naprava uporablja za delovanje, nam bo predstavljal strošek. Stroški se ocenjujejo nekje na višino stroška porabe navadne žarnice. Ker ima mala čistilna naprava samo en gibljiv element, elektro motor; nam tekoče vzdrževanje postane nezahtevno. Pa še neprijetnega vonja ne oddaja v okolico.

Male čistilne naprave


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5549604000

Davčna številka: SI83326278

Cesta na Lavo 2A, 3310 Žalec

http://www.zagozen.si/si/

info@zagozen.si

T: (03) 713 14 20

F: (03) 713 14 22

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »