zagozen8


Biološka čistilna naprava

Območja brez javnega kanalizacijskega omrežja si morajo lastniki hiš na omenjenih območjih, sami poskrbeti za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev, kamor spada biološka čistilna naprava. To lahko zagotovijo z gradnjo nepretočnih greznic ali z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Prvo omenjena možnost je dražja, zaradi pogostega praznjenja. Druga možnost je cenejša in zaradi tudi tega bolj pogosta izbrana.

 

Če želimo postaviti pri novogradnji male čistilne naprave, ne potrebujemo posebnega gradbenega dovoljenja. Ker gre za enostaven projekt, je na območjih, ki nimajo urejene komunalne infrastrukture to omogočeno. Ob obstoječem objektu biološka čistilna naprava ne potrebuje za svojo postavitev gradbenega dovoljenja. Pred samo vgradnjo je potrebno obvestiti komunalno podjetje, ki je pristojno za naše območje. Ko je vgradnja končana je potrebno na komunalno podjetje dostaviti tehnično dokumentacijo, ki je ustrezna. Na podlagi tega, nas bodo oprostili plačila okoljskih dajatev za obremenitev voda.

 

Podjetje Zagožen d.o.o. ima za biološke čistilne naprave cenik, kjer lahko vidimo cene različnih modelov. Biološke greznice se razlikujejo glede na njihovo velikost, ki je pogojena z številom oseb, ki bodo priključene na izbran model. Posebno je potrebno preveriti tudi porabo električne energije, ki jo bo porabila biološka čistilna naprava. Ponudba na trgu je velika. Uporabnik pa je tisti, ki mora izbrati tako napravo, ki bo v celoti ustrezala standardom. Gospodarska zbornica Slovenije sproti osvežuje seznam ustreznih naprav, ki imajo ustrezno opremljeno dokumentacijo. Ta mora ustrezati predpisom za gradbene proizvode. Res je, da ta dokumentacija dokazuje samo to, da je čistilna naprava izpolnila zahtevam predpisom iz področja varstva okolja. In, da se lahko prodaja v Sloveniji. Če določena naprava ni na seznamu, to nujno ne pomeni, da biološka čistilna naprava nima dokumentacije po predpisih za gradbene proizvode in da dokumentacija ni ustrezna. Strokovna komisija Zbornice komunalnega varstva sestavlja seznam na podlagi prostovoljne določitve ponudnikov malih čistilnih naprav.

 

Pri čistilni napravi mora biti priložena ustrezna tehnična dokumentacija. Ta mora vsebovati izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti mora vsebovati osnove podatke proizvajalca, opis izdelka in standardov, ki jih izdelek izpolnjuje. Podatek, glede učinka čiščenja je zelo pomemben podatek. Ravno podatek glede učinka čiščenja, je podlaga za znižanje okoljskih dajatev. Dodatno mora dokumentacija imeti še navodila za vgradnjo čistilne naprave, njeno obratovanje in vzdrževanje.

 

Čistilne naprave morajo biti zavarovane pred zamrzovanjem. Enako jih je potrebno zaščititi pred neposredno svetlobo sonca. Zaradi vremenskih vplivov, jih običajno vkopljemo v zemljo. Nad zemljo pa ostanejo samo del vstopnih odprtin. Pokrovi čistilnih naprav so lahko povozni ali pohodni. Tako lahko preko njih brez problema hodimo ali vozimo z avtomobili.

 

Cene se gibljejo za štiričlansko družino okoli 2.500 € in naprej. Dodatno je potrebno upoštevati tudi strošek za električno energijo, ki jo potrebuje taka naprava; okoli 40€. Vsakih 5 let je priporočljivo opraviti večji vzdrževalni servis. Tukaj je potrebno računati na cca 100 do 120 € stroška za servis. Ne smemo pozabiti, da med stroške vzdrževanja spada še odvoz in črpanje aktivnega blata. Če se pravilno uporablja, je potrebno izčrpavanje na leto in pol do dve leti. Seveda pa je strošek v veliki meri odvisen od komunalnega podjetja, ki nam bo opravilo izčrpavanje.

Biološka čistilna naprava


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5549604000

Davčna številka: SI83326278

Cesta na Lavo 2A, 3310 Žalec

http://www.zagozen.si/si/

info@zagozen.si

T: (03) 713 14 20

F: (03) 713 14 22

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »