Računovodstvo Kniser


Računovodstvo Komenda

Zgodovinski razvoj računovodstva kot tudi druga področja znanosti, je bil pogojen z razvojem družbe in civilizacije. Računovodstvo je staro že več kot pet tisoč let. Prve sledi računovodstva so našli že v Mezopotamiji. Tam so imeli preproste evidence o vodenju zalog in posledično premoženja. Italijan Luca Pacioli je bil začetnik dvostavnega knjigovodstva. Papirus in njegov razvoj je omogočil lažje zapisovanje, kasnejši razcvet italijanske trgovine v srednjem veku pa razmah in razvoj računovodstva.

Poslovni sistem razumemo od okolja razmejeno in zaokroženo smiselno celoto, ki se ukvarja s poslovanjem. Taka celota je lahko narava podjetja ali zavoda. Lahko pa jo označimo kot zgolj celoto poklicnega delovanja posameznika ali določenega državnega organa. Sam pojem poslovnega sistema je z ekonomskega zornega kota zelo širok in dovoljuje različne organizacijske oblike. Vse kakor pa je poslovni sistem celote med seboj povezanih sestavin, ki nam omogočajo poslovni proces. V tem procesu pa v večji ali manjši meri vplivata druga na drugo. Istočasno pa enote, ki je obdana z okoljem, ki jo prav tako v večji ali manjši meri povezujejo medsebojni vplivi. Vplive in njihove posledice pripravi za poslovni subjekt računovodski servis Kamnik.

Skladno z dejavnostjo, računovodstvo Komenda loči več vrst poslovnih sistemov. Proizvajalni sistemi proizvajajo in prodajajo svoje proizvode. Trgovski poslovni sistemi nakupujejo večje količine blaga ter ga prodajajo končnim potrošnikom. Storitveni poslovni sistemi opravljajo in prodajajo svoje storitve na trgu. Tako računovodstvo Mengeš nudi svoje računovodske storitve na trgu med ostalimi ponudniki.

Podjetje ali zavod je lahko poslovni sistem. Podjetje, ki deluje na gospodarskem področju (industrija, gradbeništvo, obrt, turizem, kmetijstvo in podobno) je poslovni sistem. Zavodi deluje na področju negospodarstva (znanost, kultura, socialno varstvo, izobraževanje, zdravstvo in podobno), kjer je cilj zavoda zadovoljevanje potreb in ne ustvarjanje dobička. Za zavode in njihove računovodske izkaze je smiselno najeti računovodstvo Trzin, kjer imajo poseben program pripravljen za poslovanje zavodov.

Ko poslovni sistem deluje, to imenujemo delovni proces. V delovnem (poslovnem) procesu sodelujejo potrebne prvine, ki so predmeti dela, delovna sredstva, delovna sila in storitve drugih. Zaradi poslovnih procesov je potrebno organizirati računovodstvo, ki skrbi za pravilno knjiženje in izdelavo poročil in potrebnih obračunov za inštitucije nadzora. Tako računovodstvo Komenda poskrbi za vse potrebne sestavine in izdela navodila, da poslovni sistem deluje v skladu s predpisano zakonodajo.

Ker poslovni proces potrebuje surovine, delovno silo in opremo za delovanje, jih mora poslovni subjekt priskrbeti. Ker je to povezano z denarjem in nikakor ni izvedljivo brez denarja je računovodstvo Komenda izdelalo pripomoček, ki poslovnemu subjektu olajša izračun potrebnih sredstev za določeno fazo poslovnega procesa. Ko se denar preoblikuje v delovna sredstva in predmete dela (nabava strojev, opreme, surovin in tako naprej) in nato v poslovne učinke (končni izdelek). Končni izdelek se proda na trgu in se kot denar pojavi nazaj v njegovi izhodiščni obliki vendar v drugačnem znesku. V celotnem procesu ima računovodski servis Domžale pomembno vlogo, saj mora pravočasno poknjižiti vse dogodke v računovodske listine.

Vsaka funkcija (nabavna, proizvajalna, prodajna, finančna) ima pomembno vlogo v poslovanju. Tako računovodstvo Komenda usmerja poslovni subjekt k pravilnem nakupu; recimo opreme. Ker poznajo zakonodajo, lahko svetujejo nakup druge opreme zaradi olajšave ali subvencij, ki jih dodeli država, za recimo nakup okolju prijaznejšega službenega avtomobila.a

Računovodstvo Komenda


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »