Računovodstvo Kniser


Računovodstvo Domžale

Tržno gospodarstvo in globalizacija je postalo zelo pomembno, da se finančno preživi. To velja tako za podjetja, posameznike državo oziroma družbo. To se zlasti pokaže v času finančnih kriz, ko je pritisk na vse sfere družbe in je potrebno sprejemati pravilne odločitve na področju financiranja. Ena sam napačna finančna odločitev lahko hitro pripelje k slabim poslovnim rezultatom ali celo v stečaj podjetja. Računovodstvo Domžale ima strokovnjake na področju financ, ki pri svojem delu uporabijo prav računovodske informacije. Te so podlaga za finančne odločitve. Pomembna je finančna zakonodaja, kot je Zakon o finančnem poslovanju in drugi predpisi, ki jih računovodski servis Komenda mora upoštevati pri svojem delu.

Definicija financ, ki je najbolj razširjena, je tista, ki je povezana z denarjem. Finance so stare toliko kot denar. V sodobnem tržnem gospodarstvu imajo pomembno vlogo na gospodarskem in tudi na negospodarskem področju. Tako poznamo osebne, poslovne in javne finance. Računovodski servis Ljubljana lahko prevzame in obdela vse navedene vrste financ.

Del izvajalnega podsistema v poslovnem subjektu je finančna funkcija (operativna funkcija). Računovodstvo pa je del informacijskega podsistema. Vir informacij je računovodstvo, ki v obliki izkazov, obračunov, predračunov in analiz pripravlja poročila za potrebe finančne funkcije. Finančniki se tako uvrščajo med notranje uporabnike računovodskih informacij. Ker se finančna funkcija med poslovnimi funkcijami uvršča kot najpomembnejša, je dejstvo, da ima vsaka poslovna odločitev svojo finančno posledico. Zato računovodstvo Domžale upošteva vse dejavnike pri izdelavi izkazov.

Naloga finančne funkcije ni samo preskrba potrebnih finančnih sredstev. Predvsem je njega naloga racionalna uporaba, se pravi vlaganje finančnih sredstev. Finančna funkcija in njeni glavni cilji so, da zagotovi najugodnejšo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja. Prispevati mora k dolgoročni donosnosti kapitala. Enako mora prispevati k zmanjševanju tveganj poslovanja. Ravno tako pa je potrebno prispevati k poslovni neodvisnosti podjetja.

Plačilna sposobnost je edina, ki jo finančna funkcija neposredno zagotavlja. Ostali cilji pa so prispevek k večanju vrednosti podjetja. Se pravi, da je plačilna sposobnost temeljni in najpomembnejši cilj finančne funkcije poslovnega subjekta. Plačilna sposobnost poslovnega subjekta je njegova sposobnost, da poravna obveznosti ob njihovem dospetju. Prepoznavni elementi plačilne sposobnosti so: čas razpoložljivih sredstev, obveznosti in sredstva. Vse to pomeni, da mora poslovni subjekt zelo skrbno načrtovati nastajanje obveznosti, ter vzdrževati ravnotežje med terjatvami in obveznostmi. To je potrebno zagotavljati tako po ročnosti kot višini. Poslovni subjekt, ki to ne izvaja, je večkrat plačilno nesposobno. Dolgoročno poslovni subjekt ne more obstajati na tak način. Poslovnemu subjektu mora na dolgi rok ostati del denarja, ki ga lahko nameni razvoju podjetja. Računovodstvo Domžale pripravi za poslovne subjekte tabele, kjer se plačilna sposobnost za določeno obdobje lahko predvidi. Tako lahko poslovni subjekt sam predvidi ali bo potrebno določene investicije preložiti, oziroma se lahko zadolži za njihovo izvedbo.

Izdelavo finančnega načrta vam pripravi računovodski servis Mengeš. Izvedbo plačilnega prometa lahko opravi poslovni subjekt sam ali pa ga preda v računovodski servis Trzin.

Likvidnost poslovnega subjekta je čas, ki ga potrebuje, da se nedenarna oblika sredstev preoblikuje v denarno obliko sredstev. S tem poslovni objekt poravnava svoje obveznosti, ki so že zapadle v plačilo. Čim krajši čas poslovni subjekt potrebuje za ta korak, bolj je likviden. Stopnjo likvidnosti lahko pripravi računovodstvo Domžale.

Računovodstvo Domžale


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »