kniser računovodstvo


Računovodski servis Mengeš

Računovodski servis Mengeš pripravlja številne informacije za različne uporabnike. Te informacije so nastale na podlagi sprememb, ki vplivajo na poslovanje. Vsaka sprememba, ki nastane, jo je potrebno zapisati, evidentirati ter obdelati. Računovodski servis Mengeš vsak poslovni dogodek zapiše v posebne knjigovodske evidence. Te evidence so na voljo za vpogled v knjigovodsko stanje ali za obdelavo in prikaz podatkov. Poslovne knjige, kot se imenuje te evidence, so glede na različne nivoje evidentiranja različne. Lahko jih računovodstvo Domžale pripravi popolnoma drugače kot računovodstvo Kamnik, če jim posredujemo različne parametre. Lahko jih izpolnjujemo ročno. Danes pa se v večini primerov to izvaja s pomočjo posebnih računovodskih programov. Po navadi so izdelani tudi določeni hitri grafi ali analize, ki nam pokažejo tekočo sliko poslovanja ali bilanco poslovnega subjekta.

Vsi, ki pričenjajo pot samostojnega podjetništva, imajo na začetku finančne težave. Poslovanje se je komaj pričelo, ni še utečeno, kupci nas ne poznajo ali nas še niso prejeli kot rednega dobavitelja. Zaradi omenjenih in še nekaterih drugih razlogov plačila niso redna, na drugi strani pa moramo poravnavati svoje obveznosti. Zato se marsikdo odloči, da se računovodstvo dela »doma«. To se lahko naučimo z dodatnim hitrim tečajem računovodstva. Začnemo z excel tabelami, kasneje kupimo enostaven računovodski program. Ker pa so s temi procesi povezani tudi proces poznavanja zakonodaje, je bolj enostavno to nalogo zaupati v računovodski servis Mengeš.

Tukaj zopet nastopi dilema. Kateri računalniški program za računovodstvo je primeren in kateri ima zagotovljeno posodabljanje na podlagi sprejete zakonodaje. Ker se zakonodaja spreminja zelo hitro, poslovnemu subjektu zmanjka kvalitetnega časa za spremljanje sprememb zakonodaje. Zato je priporočljivo na podlagi menja, ki ga je pripravilo računovodstvo Komenda, izbrati program, ki je podprt z njihovim sistemom računovodstva. Ravno tako je dobro se posvetovati glede predpisanih knjigovodskih evidenc, ki jih lahko zahteva inšpektor pri svojem kontrolnem obisku.

Ker neprestano nastajajo dogodki v poslovnem sistemu in zunaj njega, ki vplivajo na sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroške, prihodke in odhodke, jih dokazujejo knjigovodske listine. Knjigovodska listina prikazuje posamezni poslovni dogodek. Vse knjigovodske listine določenega obdobja, pa prikazujejo celoto poslovnega dogajanja poslovnega sistema. Večje število knjigovodskih listin zahteva urejanje teh listin v primerne razvide, ki se obravnavajo kot poslovne knjige. Poslovne knjige sistematično zbirajo vse poslovne dogodke določenega obdobja. Zato je potrebno poslovne knjige hraniti v zakonskem predpisanem obdobju.

Definirani sta dve vrsti poslovnih knjig: temeljna poslovna knjiga in pomožna poslovna knjiga.

Vodenje temeljne knjige je obvezno. Pomožne poslovne knjige pa je potrebno samo v primeru, ko podatkov ne moremo zagotoviti drugače, kot s pomožnimi knjigami. Vodenje poslovnih knjig lahko vodi računovodstvo Ljubljana. V Sloveniji morajo biti poslovne knjige vodene v slovenskem jeziku in domači valuti. Računovodski servis Mengeš lahko vzporedno vodi poslovne knjige v valuti, ki jo zahteva lastnik poslovnega subjekta. To se uporablja v primerih, ko je lastnik poslovnega subjekta tujec in mora podatke zagotoviti v obliki, ki je razumljiva v njihovi državi.

Priporočljivo je, da so vsi vpisi v poslovne knjige pravočasni, ažurni in predvsem pravilni. Pravilnost podatkov je pomembna zaradi sprejema odločitev o novih investicijah, oziroma o morebitnem popravilu iztrošenih sredstev za delo. Vsi posamezni vpisi morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in dokumentih.

Računovodski servis Mengeš


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »