kniser računovodstvo


Računovodski servis Ljubljana

Računovodski servis Ljubljana pripravlja poslovodstvu podjetja poročila o odmikih. Na podlagi poročil se posamezno podjetje odloči, na katerih odmikih ekonomskih kategorij je potrebno posebej preučiti. Odmiki iz poročila nakažejo, da so razlike med ciljnimi in uresničenimi dosežki, ne pokaže pa razlogov za ta odmik.

V praksi odmiki med načrtovanim in uresničenim so le redko enaki nič. Po navadi so odmiki večji ali manjši od nič. Izmerjenih odmikov je lahko veliko in ni mogoče analizirati vseh. V pomoč so pripravljena poročila, ki jih pripravlja računovodski servis Kamnik. Odločitev, kako med množico izberemo tiste, ki jih je potrebno preučiti nujno, so v uporabi različna pravila. Seveda je mogoče, da vodstvena struktura ugotovi, da so uresničeni dosežki dovolj blizu načrtom in nadaljnje preučevanje ni več potrebno. Računovodski servis Ljubljana zagotavlja izvedbo poročil v dogovorjenih rokih.

Pogosteje se v praksi dogaja, da se postavijo določene meje odmikov. Ko se meje presežejo, jih dodatno preučijo in analizirajo. Tak način nadzora se imenuje »vodenje po izjemah«. Ko se izjeme preučijo, se izvedejo potrebni ukrepi in popravljalne akcije. Računovodski servis Komenda lahko na priporočilo poslovnega subjekta pripravi predlog popravljalnih ukrepov.

Odločitev katere odmike preučevati in katerih ne, ni dovolj poznavanje podatkov enega obračunskega obdobja. Odmike, ki se pojavljajo v daljšem časovnem obdobju in lahko pokažejo stanje kot takšno, da ga bi bilo potrebno preučiti.  Odmike lahko uspešno analizira računovodski servis Ljubljana na podlagi zagotovitve pravočasnih podatkov, potrebnih za analizo. Na drugi strani pa so odmiki, ki jih po pravilu nikoli ne analiziramo. To so tisti odmiki, ki posebno ne vplivajo na proizvajalni proces in, kjer so stroški preučevanja večji od celotnega odmika. Se pravi, da je vrednost pridobljene informacije manjša, kot so stroški njene pridobitve. Iz celote lahko zaključimo, da ni mogoče uporabiti vsesplošnega merila, ampak je potrebno poleg velikosti odmikov upoštevati tudi razlike v času, naravo poslovnega dogodka ali njegov obseg in druge parametre. Zelo je priporočljivo, da podatke sproti pošiljamo v računovodski servis Mengeš, kjer bodo pripravili predlog sanacijskih ukrepov.

Preučevanje odmikov računovodski servis Ljubljana pripravlja zaradi pomembnosti pri sprejemanju odločitev in ukrepov. Neustrezno bi bilo ukrepati samo na podlagi podatkov iz poročila in ne na temelju nadaljnjih analiz. Primere neustrezne akcije, ki je samo na podlagi poročila o odmikih, so stroški za investicijsko vzdrževanje strojev in naprav. Obseg načrtovanja je bil pripravljen v zagotavljanju nemotenega delovanja strojev in naprav. S tem je recimo povezan obseg in količina proizvodnje. Zmanjšanje stroškov za ta namen lahko vodi v zastoj proizvodnega procesa. Posledično privede do veliko večjih stroškov, ki niso bili predvideni v odmiku. Take neljube dogodke nam lahko pomaga preprečiti računovodski servis Trzin.

Vsi vidiki poslovnih procesov, analiz, priprav izračunov in morebitnih proti ukrepov, je dobro, da nam pripravi ekipa izkušenih računovodij, ki so specializirani za določen del procesa. Tako lahko z dokaj enostavnimi koraki preprečimo poslovno škodo, ki bi nastala na podlagi napačno razumljenih poročil. Prihranki so lahko včasih ogromni, pa jih večina poslovnih subjektov ne uporabi. Marsikatero računovodstvo bi s svojimi analizami in predvidevanjem na podlagi znanih parametrov določilo točko preloma v konkretnem projektu.

Računovodski servis Ljubljana


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »