kniser računovodstvo


Računovodski servis Domžale

Računovodski servis Domžale opravlja računovodske storitve že dolga leta. Svoje izkušnje in znanje so si pridobili z večletnim delom v računovodskem sektorju. Svoje storitve ponujajo tako malim in srednjim družbam, društvom, pravnim osebam zasebnega prava in zasebnikom. Računovodski servis Domžale odraža kvaliteta, natančnost in ažurnost. S tem zagotavljajo najhitrejšo pot do kazalcev poslovanja in poslovnih rezultatov. Svoje storitve izvajajo z veliko mero odgovornosti, ker je tudi njim v veselje vaš uspešen poslovni rezultat.

Izkušnje in zadovoljstvo trenutnih strank zagotavlja, da bo tudi nov računovodski servis Kamnik poskrbel, da bodo nove stranke servisirane v celoti. Vse to zagotavlja zmogljiva in sodobna telekomunikacijska oprema in računalniško podprt sistem. Tako so informacije dostopne 24 ur na dan vse dni v letu.

Tako kot računovodski servis Komenda, tudi računovodski servis Domžale zagotavlja popolno tajnost in varnost podatkov. Vse svoje storitve opravljajo tekoče in odgovorno. Zagotavljajo kakovostno opravljanje storitev v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Preko interneta imajo vse njihove stranke sprotni vpogled v finančno stanje in poslovanje podjetja. Računovodski servis Domžale vsaki stranki določi osebnega računovodjo. Ta stranko sproti obvešča o spremembah na področju računovodstva in financ, opozarja na morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti v finančno računovodskem poslovanju. Ravno tako stranke obvešča o rezultatih poslovanja.

Ažurnost podatkov je danes ključnega pomena za veliko podjetij. Tako so znani primeri iz Amerike, kjer so podjetja konec dneva poslala podatke računovodskim hišam, ki so imele svoje podružnice v Indiji. Zaradi časovne razlike med Ameriko in Indijo, so imeli direktorji v Ameriki naslednje jutro, ko so začeli delo, na svojem računalniku ažurne podatke iz poslovanja do današnjega dneva.

Računovodski servis Domžale omogoča svojim strankam celostno obravnavo. To pomeni tudi obračun izplačil, potnih stroškov, pravilno amortizacijo osnovnih sredstev, izdelavo bonitetnih poročil, izračun morebitne poslovne uspešnosti ali rizika pri novih poslih. Ker so pri svojem poslovanju ekipo okrepili in razporedili delo po planiranih poslovnih procesih, se pri njih ne more zgoditi, da bi lahko stranki ponudili odgovor na morebitno zamudo pri delu, da je nekdo na bolniški ali na dopustu. Ravno tako računovodski servis Ljubljana omogoča podobene storitve z manjšo ekipo, kjer lahko pride do krajših zastojev pri ažurnosti podatkov.

Mnogi računovodski servisi imajo določene zahteve po uporabi posebnega računovodskega programa pri delu. Računovodski servis Mengeš imam omejeno delo samo na en program, medtem ko imajo drugi servisi podprt sistem za več poslovnih programov, ki so na trgu.

Sprotno knjiženje vseh poslovnih dogodkov je pomembno iz vidika poslovanja in računovodstva. Tako lahko vse nepravilnosti ali napačna knjiženja sproti odpravljamo, ko so podatki še sveži in tudi spomin na posamezni dogodek še ni zbledel. Enako velja tudi za knjiženja bančnih izpiskov in prejetih plačil. Plačila so pomembna z vidika prodaje določenim kupcem, ki podjetju lahko preprečijo večjo izgubo blaga ali morebitnih denarnih sredstev. Še zlasti je to pomembno za prodajno usmerjena podjetja, kjer lahko ti podatki spremenijo določene poslovne odločitve. Tako lahko preprečimo večjo izgubo, če imamo pravočasne informacije glede plačil, ki smo jih prejeli od kupcev. S posredovanimi podatki računovodstvo zagotovi podjetju sprejem primernih odločitev in strategijo do svojih kupcev.

Računovodski servis Domžale


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »