Geosvet


Vodno soglasje

Vodno soglasje je le eno v sklopu različne dokumentacije, ki jo potrebujete, če želite dobiti gradbeno dovoljenje. Kadar torej želimo graditi na območjih, kjer bi s svojim posegom v naravno lahko vplivali na vodne vire, je treba pridobiti vodno soglasje. V nekaterih primerih potrebujemo tudi geološko poročilo za vodno soglasje ki nam ga izdela strokovnjak – geolog.   Prav tako je treba pridobiti vodno soglasje na poplavnih zemljiščih, na zemljiščih, za katera se sumi da lahko plazijo, na zemljiščih, za katera se predvideva da bi lahko vplivali na podtalnico in kakršnih koli drugih zemljiščih, kjer obstoja verjetnost, da lahko vplivamo na čistost voda. Geolog bo z geološkimi raziskavami ugotovil, ali je neko področje primerno za gradnjo, oziroma, kako to območje zasčiti ali pa kako se lotiti same gradnje, brez da bi škodljivo vplivali na vodni vir.

Kaj pa so vodovarstvena območja? Vodovarstvena območja so tista območja, ki so jih določili strokovanjaki z namenom, da zavarujejo čisto pitno vodo, torej da preprečijo onsenaženost takšne vode ali kakršnokoli delovanje, ki bi lahko vplivalo na njeno neoporečnost. Geološke raziskave za gradnjo projektov so torej zelo pomembne. Pristojni organ za izdajo vodnega soglasja je ARSO – Agencija za okolje republike Slovenije. Njim je potrebno predati vso dokumentacijo v zvezi s projektom, in jih zaprositi za izdajo vodnega soglasja. Katere dokumente bomo potrebovali pa je odvisno od samega projekta. Tako imenovani zahtevni projekti, torej tisti, za katera potrebujemo gradbeno dovoljenje, zahtevajo da predamo celotno projektno dokumentacijo, v kateri mora biti razvidno, da so bili upoštevani pogoji gradnje, ki bi lahko vplivali na vodne režime, različne priloge (če je tako zahtevano) kot na primer hidrološko-hidravlična analiza, vodna pravica, potrdilo o plačani taksi in podobno. Pri tako imenovanih nezahtevnih projektih, skratka tistih, pri katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, pa je potrebno sledeče: Opisana mora biti nameravana gradnja, priložena pregledna situacija in idejna skica oz. geodetski načrt z vrisanim območjem posega. Dodati je potrebno tudi originalni izvod informacije o načinu gradnje, če ta lahko vpliva na vodni režim oziroma stanje voda. Ostala morebiti potrebna dokumentacija pa je enaka, kot opisano v zgornjem primeru. Pomembno je, da se zavedamo pomena voda in ohranjanja čistosti voda v okolju v katerem bomo živeli. Z dobrim, strokovnim geološkim delom se lahko izognemo marsikateremu neželenemu problemu, hkrati pa se obnašamo ekološko odgovorno. Hkrati je za sam objekt tudi pomembno, da je zgrajen tako, da je varen pred vdori vode, ali da ne gradimo na območju, kjer rado poplavlja, torej v neposredni bližini večjih vodotokov. Sobivanje z naravo je že nekaj let trend tudi v gradbeništvu, katerga pomemben del smo tudi geologi in z našimi ekspertnimi znanji smo preprečili marsikatero katastrofo, prav tako si danes gradnje brez naše pomoči praktično ni mogoče več predstavljati in to je morda ravno pri vodi še celo najpomembnejše. Skratka na eni strani zaščita vodnih virov in na drugi strani zaščita objekta pred neželenimi, z vodo povezanimi dogodki, to je cilj h kateremu stremimo. V našem podjetju vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo, opravimo strokovno analizo in vam pomagamo do pridobitve vodnega soglasja na najhitejši in najcenejši možen način.

 

Prepričajte so o naši kvaliteti in pridobite vodno soglasje z našo pomočjo.

Vodno soglasje


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »