Geosvet


Hidrogeološko poročilo za vodno soglasje

Hidrogeološko poročilo za vodno soglasje je potrebno v večih primerih.  Kadar bo planirani objekt stal v bližini vodotoka in bi gradnja lahko vplivala na ta vodotok, je potrebno izdelati hidrogeološko poročilo za vodno soglasje. Hidrogeološko poročilo za vodno soglasje je potrebno tudi v primerih, ko je gradnja načrtovana na terenu, ki bi lahko plazil, na terenih kjer so poplavne vode, na terenih, kjer bi gradnja lahko vplivala na čistost podtalnice ali vplivala na čistost pitne vode. Še posebno stroga pravila veljajo na območjih, ki so razglašena za vodovarstvena območja. Tudi za taka območja je potrebno hidrogeološko poročilo za vodno soglasje.

Pristojni organ za izdajo vodnega soglasja je ARSO – Agencija za okolje republike Slovenije. Njim je potrebno predati vso dokumentacijo v zvezi s projektom, in jih zaprositi za izdajo vodnega soglasja. V nekaterih primerih potrenujemo tudi druge dokumente in dovoljenja, kot so na primer geološko poročilo za vodno soglasje ali geološko poročilo. Katere dokumente bomo potrebovali pa je odvisno od samega projekta. Tako imenovani zahtevni projekti, torej tisti, za katera potrebujemo gradbeno dovoljenje, zahtevajo da predamo celotno projektno dokumentacijo, v kateri mora biti razvidno, da so bili upoštevani pogoji gradnje, ki bi lahko vplivali na vodne režime, različne priloge (če je tako zahtevano) kot na primer hidrološko-hidravlična analiza, vodna pravica, potrdilo o plačani taksi in podobno. Pri tako imenovanih nezahtevnih projektih, skratka tistih, pri katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, pa je potrebno sledeče: Opisana mora biti nameravana gradnja, priložena pregledna situacija in idejna skica oz. geodetski načrt z vrisanim območjem posega. Dodati je potrebno tudi originalni izvod informacije o načinu gradnje, če ta lahko vpliva na vodni režim oziroma stanje voda. Ostala morebiti potrebna dokumentacija pa je enaka, kot opisano v zgornjem primeru. Pomembno je, da se zavedamo pomena voda in ohranjanja čistosti voda v okolju v katerem bomo živeli. Z dobrim, strokovnim geološkim delom se lahko izognemo marsikateremu neželenemu problemu, hkrati pa se obnašamo ekološko odgovorno. Hkrati je za sam objekt tudi pomembno, da je zgrajen tako, da je varen pred vdori vode, ali da ne gradimo na območju, kjer rado poplavlja, torej v neposredni bližini večjih vodotokov. Hidrogeološko poročilo sestavi pooblaščeni geolog, ki pregleda okolico terena, kjer bo potekala gradnja. Potem preveri okolico vodotoka, izvira, pregleda sestavo zemljišča in oceni, ali bi nameravana gradnja lahko vplivala na ta vodotok ali vodni vir v tej meri, da bi lahko prišlo do onesnaženja. V kolikor ugotovi, da gradnja ne bo negativno vplivala na vodne vire v okolici izda pozitivno mnenje. V nekaterih primerih pa geolog ugotovi, da gradnja na nekem terenu morda ne bo možna, ker bi le-ta preveč negativno vplivala na okolico in prevsem na stanje voda in vodotokov oziroma njihovo čistost. V takih primerih je geolog dolžan investitorja obvestiti, da gradnja na tem terenu ni možna in da jo bo potrebno prestaviti na teren, ki je za gradnjo bolj primeren, oziroma tja kjer ne bo vplival na stanje voda.  Vsa ta mnenja so zajeta v hidrogeološkem poročilu za vodno soglasje.

Če potrebujete hidrogeološko poročilo za vodno soglasje nas kontaktirajte....

Hidrogeološko poročilo za vodno soglasje


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »