Geosvet


Geološko poročilo

V našem podjetju se ukvarjamo z najrazličnejšimi raziskavami, s katerimi pomagamo investitorjem, skratka tistim, ki bodo investirali v nek projekt z različnimi geološkimi  raziskavami in iz njih sestavljamo razna poročila, kot na primer geološko poročilo, geomehansko poročilo, geološko poročilo za vodno soglasje, hidrogeološko poročilo in druga, ki so potrebna za pridobitev vse z zakonom zahtevane gradbene dokumentacije, na podlagi katere se izda gradbeno dovoljenje. Geološko poročilo je poročilo, ki ga pripravi geolog in vsebuje informacije o sestavi zemljine, informacije o stanju voda, predvsem podtalnice v okolici in na samem terenu, kjer naj bi stal gradbeni objekt in še nekatere druge, pomembne informacije, na podlagi katerih se bo investitor lahko pravilno odločil za način gradnje in materiale, ki jih bo pri gradnji uporabil. Treba je preveriti, ali je morda načrtovani objekt na območju, ki rado plazi, oziroma lahko plazi v primeru večdnevnega deževja ali drugih, naravnih katastrof (potresi) in nepredvidljivih dogodkov. Preveriti je treba stanje voda v okolici, ali je morda na mesti, kjer je gradnja načrtovana pristona podtalnica in podobno. V našem podjetju imamo strokovnjake, kateri vam izdelajo takšno poročilo za potrebe vašega projekta. Geološko poročilo je za gradnjo nekega objekta namreč nujno. Gradnja objekta na terenu, ki ni raziskan je tvegana. Poleg tega to poročilo zahtevata tako upravna enota kot tudi Agencija za okolje republike Slovenije. 

V našem podjetju smo strokovno usposobljeni za izvedbo in izdelavo takega poročila. Za izdelavo geološkega poročila je seveda potrebno najprej opraviti analizo tal na lokaciji, kjer naj bi objekt stal. Na sami lokaciji opravimo sondažo (sondažni izkop) tal, globina le-te pa je odvisna od lokacije in objekta. Geolog se na mestu odkopa odloči, glede na teren, okoliščine in drugo, ali bo izkop potekal ročno ali strojno. Tako pridobljene vzorce potem pošljemo v laboratorij, kjer temeljito preučijo sestavo tal. To je potrebno zaradi nadalnjega projektiranja projekta. Treba je izračunati postaviti temelje objekta, iz kakšnih materialov graditi, kako odvajati odpadne vode, kako zaščititi gradbeno jamo. Treba je ugotoviti, ali obstoja možnost vdora vode - podtalnice in ali obstoja možnost, da bi s gradnjo objekta lahko negativno vplivali na stanje voda v okolici, ali bi lahko prišlo do onesnaženja pitne vode in podobno. Geološko poročilo je torej obvezen del gradbene dokumentacije in brez njega ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja. S pomočjo geološkega poročila torej izvemo, s kakšnim terenom imamo opraviti, kajti gradnja brez le-tega je tvegana in v Sloveniji niti ni možna, vsaj ne z gradbenim dovoljenjem. Zato smo tu mi, strokovnjaki – geologi, da opravimo tovrstne raziskave in meritve in vam z našim strokovnim delom in poročili omogočimo pridobitev zahtevane dokumentacije, da lahko vi, investitorji začnete s svojimi projekti v najkrajšen možnem času. V našem podjetju imamo na tem področju veliko izkušenj in vam geološko poročilo izdelamo strokovno in cenovno ugodno, ter se potrudimo, da je izdelano tudi v najkrajšem možnem času, kajti zavedamo se, kako je čas pomemben za vsakega investitorja. Z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju vas zagotovo ne bomo razočarali. Vabimo vas, da nas kontaktirate in se prepričate o naši strokovnosti in kvaliteti.

Za pripravo geološkega poročila nas kontaktirajte..

Geološko poročilo


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »