Geosvet


Geološko poročilo za vodno soglasje

Z geološkimi raziskavami pomagamo investitorjem do pomembne dokumentacije, kot je na primer vodno soglasje, geološko poročilo ali hidrogeološko poročilo. V nekaterih primerih moramo pridobiti geološko poročilo za vodno soglasje. Vodni viri so za človeka zelo pomembni, pa naj gre za zunanje vode vire – mirne (jezera) ali tekoče (reke, potoki) kakor tudi podtalnica. Zaradi tega je treba biti pri projektiranju in gradnji nekega projekta zelo previden, predvsem s stališča da ne bi prišlo zaradi posega investitorja v naravno okolje do onesnaževanja pitne vode, do bistvenih sprememb vodnega vira v naravi, do onesnaženja podtalnice in podobno. V tem primeru je potrebno poklicati na pomoč geologa, da opravi geološko raziskavo na področju, kjer nameravamo graditi. To velja za vse gradbene in druge objekte, v primeru ko pa bo načrtovani projekt stal na zemljišču, kjer ni možnosti za priključitev na vodovodno omrežje, pa potrebujemo geološko poročilo za vodno soglasje. Govorimo o primerih, ko se objekt na terenu, kjer bo stal zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov ne more priključiti na obstoječe vodno omrežje. V takem primeru je dovoljeno, da se objekt priključi na najbližji neonesnažen vir vode, vendar pa morajo strokovnjaki geologi teren pregledati, izmeriti pretok vira in izračunati, kolikšen je maksimalno možen odvzem vode iz takšnega vira. Potrebno je namreč zaščititi vodne vire v okolici, saj bi nenadzorovan ali prevelik odvzem vode lahko škodljivo vplival na takšem vir. Preveriti je torej potrebno, ali je na nekem mestu iz nekega vodnega vira sploh možno odvzeti vodo in koliko. V geološkem poročilu za vodno soglasje bomo podali podatke o maksimalnem dopustnem odvzemu vode iz tega izvira, ki se določi glede na izmerjen pretok in število oseb, ki jim bo preskrboval vodo.

Pristojni organ za izdajo vodnega soglasja je ARSO – Agencija za okolje republike Slovenije. Njim je potrebno predati vso dokumentacijo v zvezi s projektom, in jih zaprositi za izdajo vodnega soglasja. Katere dokumente bomo potrebovali pa je odvisno od samega projekta. Tako imenovani zahtevni projekti, torej tisti, za katera potrebujemo gradbeno dovoljenje, zahtevajo da predamo celotno projektno dokumentacijo, v kateri mora biti razvidno, da so bili upoštevani pogoji gradnje, ki bi lahko vplivali na vodne režime, različne priloge (če je tako zahtevano) kot na primer hidrološko-hidravlična analiza, vodna pravica, potrdilo o plačani taksi in podobno. Pri tako imenovanih nezahtevnih projektih, skratka tistih, pri katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, pa je potrebno sledeče: Opisana mora biti tudi nameravana gradnja, priložena vsa pregledna situacija in idejna skica oz. geodetski načrt z vrisanim območjem posega. Dodati je potrebno tudi originalni izvod informacije o načinu gradnje, če ta lahko vpliva na vodni režim oziroma stanje zunanjih voda ali podtalnice . Ostala morebiti potrebna dokumentacija pa je enaka, kot opisano v zgornjem primeru. V našem podjetju se že vrsto let ukvarjamo tudi s takšnimi poročili in smo za izdelavo le-teh strokovno usposobljeni. Zaupajte nam in prihranite čas in denar – pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, opravimo strokovno analizo in vam pomagamo do pridobitve geološkega poročila za vodno soglasje na najhitejši in najcenejši možen način.

Cenovno ugodno izdelamo geološko poročilo za vodno soglasje...

Geološko poročilo za vodno soglasje


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »