Geosvet


Geološke raziskave za gradnjo objektov

Pri gradnji objektov je zelo pomembna smer geologije tako imenovana inženirska geologija. Gre za aplikativno smer geologije, ki ugotavlja geološka stanja terena in morebitne nevarnosti pri samem načrtovanju in izgradnji objektov. Vdori vode, plazenje terena, kraški udori so zgolj ene izmed teh nevarnosti. Zato so tu geologi, ki opravljajo take raziskave in zato moramo za gradnjo nekega objekta, oziroma za izdajo gradbenega dovoljenja zadovoljiti mnoge kriterije in pridobiti mnoge pomembne dokuemnte, kot o naprimer geološko poročilo, vodno soglasje, geomehansko poročilo in podobno. Geološke raziskave za gradnjo objektov so torej zelo pomembne.

Vsak investitor želi svoj denar oziroma investicijo čim bolje zaščititi in nenačrtovani stroški, ki so lahko posledica neprevidne gradnje zagotovo sodijo mednje. Geolog mora pregledati teren, na katerem bo nekoč stal načrtovani objekt in s svojimi aktivnostmi, izkopi, analizami in strokovno ekspertizo ugotoviti, ali je teren primeren za gradnjo nekega objekta, oziroma, kako objekt zaščititi že šred samo gradnjo, katere materiale bo potrebno uporabiti, ali je treba morda opraviti drenažo in druge posege, da bi kar najbolj zmanjšali nepotrebna tveganja. Naj si gre za stanovanjski objekt, most, cesto ali katerikoli drug gradbeni objekt, potrebno je zagotoviti minimalnost tveganja. Določenih dtvari seveda ne moremo predvideti – recimo potrese, vendar je mogoče ta zmanjšanja tvegati. V primeru potresov na primer tako, da na območjih, ki veljajo za potresno tvegana gradimo t.i. protipotresno gradnjo, da se izogibamo gradnjam objektov na mestih, kjer potekajo zemeljske prelomnice in podobno. Prav tako se izogibamo gradnji stanovanjskih objektov v bližini velikih rek, kjer obstoja nevarnost, da bo ob močnejšem deževju prihajalo do poplav, ali pa morda že vemo iz preteklosti za taka poplavna območja. Geologi izvajajo geološke raziskave za gradnjo objektov kakor tudi analize pred in med posegi v naravni prostor, prav tako pa so del rešitve pri izvedbi sanacij po naravnih katastrofah, kakršne so na primer potresi, skalni podori, plazovi, poplave in podobno. Namen geoloških raziskav za gradnjo objektov je torej zmanjševanje nevarnosti in morebitne škode na objektih, ki so lahko posledica delovanja geoloških procesov. Z geološkimi raziskavami, ki temeljijo na podlagi terenskih in laboratorijskih raziskav, ugotavljamo geološke profile, izdelujemo geološka poročila in izdelujemo geološke karte terena, katere so neprecenljivega pomena za projektante pri gradnji objektov. Med pomembnejše parametre štejemo mehansko stanje kamnin, geološko zgradbo terena in stanje podzemnih voda (nivo, pojavljanje). Na osnovi pregleda terena in gradbenega načrta se opravi poseg v prostor, s katerim zagotovimo stabilnost gradbenega objekta. Ko je gradnja končana, in tudi med samo gradnjo, geologi ves čas nadzorujejo stabilnost terena, predvsem tam, kjer so pristone brežine, tako da projekt ni ogrožen v nobeni gradbeni fazi.

Geologi torej s svojimi ekspertizami pripomorejo k temu, da je gradnja opravljena strokovno in so zagotovilo, da se z objektom ne bo zgodilo nič nevarnega ali takega, kar bi investitorjevo investicijo pripeljalo v nevarnost. Če pa gre za stanovanjske objekte je pomembno tudi, da so gradnje varne, saj bi lahko bila v primerih nestrokovnih posegov v naravo ogrožena celo človeška življenja. Delo geologov je torej kot vidimo zelo pomembno.

Za vas opravimo geološke raziskave za gradnjo objektov...

Geološke raziskave za gradnjo objektov


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »