Geosvet


Geološke raziskave plazov

V Sloveniji so plazovi, tu mislimo seveda na zemeljske plazove, zelo pogosti. Geološke raziskave plazov so torej zelo pomembne. Razlogov za tako stanje pa je kar precej. Eden od glavnih je seveda ta, da je Slovenija precej gorata dežela, in je posledično veliko neravnih terenov, torej terenov, ki visijo. Na takšnih terenih se pod določenimi pogoji, po navadi gre za vremenske pojave – denimo dolgotrajno deževje ali pa recimo potres lahko sproži plaz. Ker pa sestava tal ni povsod enaka in ker določena tla raje plazijo kot nekatera druga, je potrebno opraviti geološke raziskave. Z geološkimi raziskavami, ki temeljijo na podlagi terenskih in laboratorijskih raziskav, ugotavljamo geološke profile, izdelujemo geološka poročila in izdelujemo geološke karte terena, katere so neprecenljivega pomena za projektante pri gradnji objektov. Med pomembnejše parametre štejemo mehansko stanje kamnin, geološko zgradbo terena in stanje podzemnih voda (nivo, pojavljanje). Na osnovi pregleda terena in gradbenega načrta se opravi poseg v prostor, s katerim zagotovimo stabilnost gradbenega objekta

Pri načrtovanju gradnje objektov moramo prav posebno pozornost nameniti geološko pogojenim dejavnikom tveganja, kot so plazovi, kraški udori, poplave, podzemne in površinske vode, tektonske cone ter mehka, zelo stisljiva tla. To je zelo pomembno, saj iz izkušenj vemo, kako nevarna so plazišča in koliko objektov se je že porušilo zaradi plazljivosti tal. Naj si gre za sestavo samih tal, prisotnost podtalnice ali pa kakšen tretji faktor, geologi s svojimi raziskavami in analizami poskrbijo za to, da se tveganje zmanjša na najmanjšo možno mero.

Pri raziskavi samih plazov je potreno izdelati geomehansko poročilo katero vsebuje vse tiste podatke, ki so pomembni za investitorje in druge deležnike, da se pravilno odločijo glede načrtovane gradnje. Z dobro načrtovano in premišljeno gradnjo lahko prihranimo mnogo časa in pa predvsem tudi denarja, saj le z dobrim načrtovanjem lahko preprečimo morebitne težave, ki bi lahko nastale, če bi gradili nepremišljeno in nestrokovno. Pridobitev gradbene dokumentacije in dovoljenj, kakršno je na primer vodno soglasje je torej zelo pomembno.  Pri načrtovanju velikih infrastrukturnih objektov so geološke raziskave plazov in geološko-geotehnične raziskave pomemben sestavni del načrtovanja del v zgodnjih fazah projektiranja in med gradnjo.  Prav tako so geološke raziskave plazov in geološko-geotehnične raziskave pomembne pri načrtovanju in gradnji individualnih hiš ter lokalnih prometnic, da se izognemo škodi ki jo na stanovanjskih objektih in lokalnih cestah povzročajo plazovi, poplave ali neenakomerni posedki. Naši strokovnjaki opravijo pregled terena in s pomočjo laboratorijskih analiz ugotovijo, za kakšno zemljino gre in ali obstoja nevarnost za plaz, udor, poplavo in podobno. Geološke raziskave plazov in geološko-geotehnične raziskave območij namenjenih gradnji objektov in infrastrukture, kot predpogoj za gradbeno dovoljenje, so prvi korak v smeri zmanjšanja ogroženosti prebivalstva in njihovega imetja pred nevarnostjo zemeljskih plazov. Zemeljski plazovi so v preteklosti ogrozili že veliko hiš (nekatere tudi porušili), sanacija takšnega plazu pa je zelo dolgotrajna in predvsem draga. Vsako leto lahko na tv spremljamo več primerov, ko je zemeljski plaz »odnesel« hišo, hkrati pa so v takih primerih vedno ogrožena tudi človeška življenja. Vsemu temu se je seveda možno izogniti z kvalitetnimi geološkimi raziskavami plazov.

V našem podjetju opravljamo geološke raziskave plazov...

Geološke raziskave plazov


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5875825000

Davčna številka: SI89660811

Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje

http://www.geosvet-samo-marinc-sp.si/

geosvet.celje@siol.net

T: (03) 490 24 50

G: (041) 696 312

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »